Ι.Δ. Κοντης, Αι ελληνιστικαί διαμορφώσεις του Ασκληπιείου της Κω

this record is part of The AWOL Index

JSON version

description
Ι. Δ. Κοντης, Τἀ ἀρχαῖα τείχη τῆς Ρόδου.
domain
www.thiasos.eu
is part of
languages
el
resource_key
wp-content-uploads-2012-03-Kondis-pdf
url
http://www.thiasos.eu/wp-content/uploads/2012/03/Kondis.pdf

data provenance

27 Oct 2015 18:37:04 UTC
data source: tag:blogger.com,1999:blog-116259103207720939.post-1058209129414720994 (last updated: 21 Apr 2015 01:01:59 UTC)
27 Oct 2015 18:37:04 UTC
metadata document: ancientworldonline.blogspot.com/2012/11/new-open-acces-journal-thiasos-journal.html (last updated: 21 Apr 2015 01:01:59 UTC)