Thraco-Dacica

this record is part of The AWOL Index

JSON version

description
Thraco-Dacica. Apărută în peisajul literaturii de specialitate în anul 1976, odată cu publicarea unora dintre contribuţiile prezentate la de-al II-lea Congres Internaţional de Tracologie (Bucureşti, 4-10 septembrie 1976), revista Thraco-Dacica şi-a câştigat un binemeritat prestigiu între publicaţiile periodice europene care se ocupă cu istoria, arheologia, studiul limbilor, paleozoologia, antropologia, etnografia spaţiului locuit cândva de marele neam al tracilor. În demersul lor ştiinţific cei care au publicat de-a lungul anilor în revistă, personalităţi de marcă, specialişti consacraţi sau tineri, care au bătut la poarta afirmării, din România, Europa (Bulgaria, Croaţia, Serbia, Muntenegru, Macedonia, Slovenia, Grecia, Turcia, Moldova, Ucraina, Rusia, Polonia, Ungaria, Slovacia, Cehia, Germania, Franţa, Austria) şi de dincolo de ocean (America de Nord şi de Sud), s-au ocupat atât de civilizaţia tracică şi geto-dacică, dar şi de substratul acesteia şi de moştenirea lăsată actualelor popoare din regiunea de sud-est a bătrânului continent. Acest aspect, precum şi faptul că multe din articole au fost publicate în limbi de circulaţie, fără a se neglija însă şi limba română, a făcut ca revista Thraco-Dacica să devină un instrument ştiinţific valoros, care a pătruns în toate bibliotecile de prestigiu ale universităţilor şi institutelor de cercetare din întreaga Lume. The most recent volume has full text - the earlier ones have abstracts only.
domain
www.tdjournal.ro
keywords
Romania, archaeology, history, journal, open access
languages
ro
resource_key
www-tdjournal-ro
subordinate resources
url
http://www.tdjournal.ro/

data provenance

27 Oct 2015 18:43:44 UTC
data source: tag:blogger.com,1999:blog-116259103207720939.post-5690236331849575133 (last updated: 24 Feb 2013 13:35:52 UTC)
27 Oct 2015 18:43:44 UTC
metadata document: ancientworldonline.blogspot.com/2013/02/open-access-journal.html (last updated: 24 Feb 2013 13:35:52 UTC)