Digitala Sveriges runinskrifter

this record is part of The AWOL Index

JSON version

description
Digitala Sveriges runinskrifter. Här finns den första versionen av Digitala Sveriges runinskrifter publicerade. Länkar till pdf-filer är ordnade efter bandets nummer. Texter och planscher är förtecknade var för sig. OBS! Stora pdf-filer som tar tid att ladda ner. Länkarna är heller inte persistenta och filerna kommer så småningom att flyttas till en databas. Ölands runinskrifter (SRI Band 1, 1900-1906)TEXT OCH PLANSCHERÖl 1-26/27 + inledning. Sid 1-88, pl. I-XVIIÖl 28-60 + innehåll och karta. Sid 89-150, pl. XVIII-XXXVIII.
domain
www.raa.se
is part of
languages
sv
resource_key
5b8952a815d5cbf16406da74249dcd3171486a0a
subordinate resources
url
http://www.raa.se/kulturarvet/arkeologi-fornlamningar-och-fynd/runstenar/digitala-sveriges-runinskrifter/digitala-sveriges-runinskrifter-publicerat/

data provenance

27 Oct 2015 18:43:52 UTC
data source: tag:blogger.com,1999:blog-116259103207720939.post-5827760289633940107 (last updated: 26 Sep 2013 01:58:05 UTC)
27 Oct 2015 18:43:52 UTC
metadata document: ancientworldonline.blogspot.com/2012/05/swedish-runes-online.html (last updated: 26 Sep 2013 01:58:05 UTC)
27 Oct 2015 18:43:52 UTC
data source: tag:blogger.com,1999:blog-116259103207720939.post-5827760289633940107 (last updated: 26 Sep 2013 01:58:05 UTC)
27 Oct 2015 18:43:52 UTC
metadata document: ancientworldonline.blogspot.com/2012/05/swedish-runes-online.html (last updated: 26 Sep 2013 01:58:05 UTC)
27 Oct 2015 18:43:53 UTC
wf-motifs#has workflow motif: purl.org/net/wf-motifs#Combine (last updated not indicated)