Revista „Tyragetia"

this record is part of The AWOL Index

JSON version

description
Revista „Tyragetia". ISSN: 1857-0240 Revistă prevede publicarea studiilor arheologice, istorice, muzeografice, rezultatele cercetărilor ştiinţelor interdisciplinare în domeniul arheologico-istoric, ocrotirea patrimoniului. Articolele şi alte tipuri de lucrări ştiinţifico-muzeografice vor reflecta din punct de vedere geografic spaţiul balcanico-carpato-pontic şi teritoriile limitrofe. Articolele pot fi prezentate în limbile română, rusă, engleză, germană, franceză. Toate materialele prezentate spre publicare urmează a fi recenzate de membrii Colegiului de redacţie precum şi de alţi specialişti în domeniu. În cazul unui aviz negativ, Colegiul de redacţie nu este obligat să comenteze decizia sa. The journal publishes papers on archaeology, history, and museology, results of interdisciplinary scientific research in the fields of archaeology and history, protection of the cultural heritage. Articles and other types of works must refer to the area of the Balkans, Carpathians, Black Sea littoral, and the neighboring territories.
domain
www.nationalmuseum.md
issn:
1857-0240
keywords
Moldova, Romanian, archaeology, journal, open access
languages
ro
resource_key
ro-press-releases-journal-tyragetia
subordinate resources
url
http://www.nationalmuseum.md/ro/press_releases/journal_tyragetia

data provenance

27 Oct 2015 18:38:13 UTC
data source: tag:blogger.com,1999:blog-116259103207720939.post-1966375195414505892 (last updated: 17 Apr 2012 14:19:23 UTC)
27 Oct 2015 18:38:13 UTC
metadata document: ancientworldonline.blogspot.com/2011/03/open-access-journal-revista-tyragetia.html (last updated: 17 Apr 2012 14:19:23 UTC)