CEDRUS: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi

this record is part of The AWOL Index

JSON version

description
CEDRUS: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi. ISSN: 2147-8058. e-ISSN: 2148-1431. Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür-kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav-zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin-lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl-ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim-sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun-mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır. Cilt II 2014.
domain
www.mediterra.org
issn:
2147-8058
issn (electronic):
2148-1431
keywords
Turkey, journal, open access
languages
tr
resource_key
yayinlar-sureli-yayinlar-cedrus
url
http://www.mediterra.org/yayinlar/sureli-yayinlar/cedrus

data provenance

27 Oct 2015 18:37:29 UTC
data source: tag:blogger.com,1999:blog-116259103207720939.post-1380484951246095524 (last updated: 05 Aug 2014 12:36:53 UTC)
27 Oct 2015 18:37:29 UTC
metadata document: ancientworldonline.blogspot.com/2014/08/new-open-access-journal-cedrus-akdeniz.html (last updated: 05 Aug 2014 12:36:53 UTC)