Atlas of Old Iranian Inscriptions

this record is part of The AWOL Index

JSON version

description
Atlas of Old Iranian Inscriptions. درباره ما: ایجاد شناسنامه های دقیق و کامل برای هریک از کتیبه های منقول و غیر منقول و به روز رسانی و رایانه ای کردن اطلاعات شناسنامه های دستی (مکتوب)، از دغدغه های اصلی مدیران و رؤسای پژوهشکده زبان شناسی، کتیبه ها و متون (زبان و گویش سابق) بوده است. اما بنابر دلایلی هربار به تأخیر می افتاد تا اینکه در سال 1386 گروه زبانهای باستانی و متون کهن تصمیم گرفت شناسنامه های جامعی برای کتیبه ها فراهم آورد. پیش از این شناسنامه کتیبه ها به صورت فرمهای دستی پر و طبقه بندی شده بود. جلسات تیم کارشناسی برگزار شد و حاصل آن، هشت فرم شناسنامه ای مجزا برای هشت گروه کتیبه بود. فرمها پس از ارزیابی های متعدد توسط استادان دانشگاه و کارشناسان موزه، به شکل نهایی درآمد و تقریباً کامل شد. این هشت فرم عبارت بودند از: شناسنامه کتیبه های غیر منقول، منقول، سکه، سفال نوشته، گِل نوشته، مهر و اثر مهر، گل مهره و آجر نوشته. از سال 1389 کار پرکردن فرمها آغاز شد. قرار بر این بود تا فرمهای خام به مراکز استانها فرستاده شوند و توسط کارشناسان معرفی شده هر استان، پر شده و به مرکز (پژوهشکده زبان شناسی، کتیبه ها و متون) ارسال گردند. سال 1390، کار بر روی پایگاه داده کتیبه های ایران باستان آغاز گردید و تصمیم بر این بود تا این اطلاعات روی سِروِر یک وب سایت و بر اساس موقعیت جغرافیایی کتیبه ها دسته بندی شوند. اساس کار، همان هشت فرم استاندارد است و همین طور که فرمها به تدریج توسط کارشناسان هر استان پر می شود و به تأیید مرکز (پژوهشکده زبان شناسی، کتیبه ها و متون) می رسد، بانک اطلاعاتی هر استان و سرانجام، کل ایران تکمیل می شود. در فاز بعدی، تلاش بر این است تا کتیبه های خارج از مرزهای کنونی ایران نیز به مجموعه افزوده شوند. با نام کاربری و رمز عبوری که به هریک از نماینگان استانها داده می شود، این افراد می توانند با سطح دسترسی معینی وارد کنترل پنل شوند و فرم شناسنامه ای کتیبه ها را پُر و برای مرکز ارسال نمایند. مدیران سیستم نیز با بررسی و پس از ویرایش، آنها را به پایگاه داده ها اضافه می کنند. بخش مهم دیگری که در سایت گنجانده شده، بانک مقالات حوزه کتیبه هاست که در آن مقاله های فارسی و لاتین به همراه چکیده مقاله و لینک دانلود گنجانده شده و به تدریج افزوده خواهند شد. از بخشهای دیگر، می توان به معرفی کتاب، معرفی باغ کتیبه ها، لینک های مرتبط، و اخبار و بخش انگلیسی اشاره کرد.
domain
www.iranepigraphy.ir
is part of
keywords
Iran, archaeology, atlas, epigraphy, inscriptions, philology
languages
fa
resource_key
www-iranepigraphy-ir
subordinate resources
url
http://www.iranepigraphy.ir/

data provenance

27 Oct 2015 18:38:26 UTC
data source: tag:blogger.com,1999:blog-116259103207720939.post-2169785041346677171 (last updated: 29 Aug 2012 17:34:20 UTC)
27 Oct 2015 18:38:26 UTC
metadata document: ancientworldonline.blogspot.com/2012/08/online-atlas-of-old-iranian-inscriptions.html (last updated: 29 Aug 2012 17:34:20 UTC)
27 Oct 2015 18:38:26 UTC
data source: tag:blogger.com,1999:blog-116259103207720939.post-2169785041346677171 (last updated: 29 Aug 2012 17:34:20 UTC)
27 Oct 2015 18:38:26 UTC
metadata document: ancientworldonline.blogspot.com/2012/08/online-atlas-of-old-iranian-inscriptions.html (last updated: 29 Aug 2012 17:34:20 UTC)
27 Oct 2015 18:38:26 UTC
wf-motifs#has workflow motif: purl.org/net/wf-motifs#Combine (last updated not indicated)