Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών

this record is part of The AWOL Index

JSON version

description
Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών. Στα πλαίσια του προγράμματος «Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και προβολή πολιτιστικού αποθέματος των Εκδόσεων της Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών» έγινε ψηφιοποίηση τριών πολιτισμικών αποθεμάτων: Το πρώτο περιλαμβάνει τμήμα του πολιτιστικού και ιστορικού αποθέματος από εκδόσεις της Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών από το 1934 έως σήμερα (Αρχείο Ευβοϊκών Μελετών - ΑΕΜ - τόμοι 34). Το δεύτερο περιλαμβάνει τα παραρτήματα του ΑΕΜ και διάφορες εκδόσεις της Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών από το 1934 έως σήμερα - τόμοι 12. Το τρίτο αποτελείται από πρωτογενές αρχειακό και υποστηρικτικό υλικό των εκδόσεων της Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών από το 1934 έως σήμερα (φωτογραφικό υλικό, σημειώσεις και χειρόγραφα, πρακτικά συνεδριάσεων Διοικητικών Συμβουλίων ιστορικού - ερευνητικού ενδιαφέροντος κλπ). Για το πολιτισμικό υλικό έγινε καταγραφή, τεκμηρίωση και ηλεκτρονική διαχείριση όλων των μεταδεδομένων (metadata). Στον παρών δικτυακό τόπο γίνεται η διάχυση του πολιτισμικού αποθέματος. See the full.
domain
www.e-e-s.gr
is part of
keywords
Greece, Society of Euboean Studies, archaeology, journal, open access
languages
el
resource_key
tomoi-asp
subordinate resources
url
http://www.e-e-s.gr/tomoi.asp

data provenance

27 Oct 2015 18:41:13 UTC
data source: tag:blogger.com,1999:blog-116259103207720939.post-3943217310698271571 (last updated: 11 Apr 2013 18:39:35 UTC)
27 Oct 2015 18:41:13 UTC
metadata document: ancientworldonline.blogspot.com/2013/04/opena-access-journal.html (last updated: 11 Apr 2013 18:39:35 UTC)
27 Oct 2015 18:41:13 UTC
data source: tag:blogger.com,1999:blog-116259103207720939.post-3943217310698271571 (last updated: 11 Apr 2013 18:39:35 UTC)
27 Oct 2015 18:41:13 UTC
metadata document: ancientworldonline.blogspot.com/2013/04/opena-access-journal.html (last updated: 11 Apr 2013 18:39:35 UTC)
27 Oct 2015 18:41:13 UTC
wf-motifs#has workflow motif: purl.org/net/wf-motifs#Combine (last updated not indicated)