ΔΕΛΤΙΟN ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

this record is part of The AWOL Index

JSON version

description
[First posted in AWOL 3 February 2012. Updated 6 September 2013]. ΔΕΛΤΙΟN ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - Deltion of the Christian Archaeological Society. ISSN: 1105-5758. Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής έκδοσης του ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Δελτίον). Οι εξελίξεις στον τρόπο επιστημονικής εργασίας και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας μας οδήγησαν στην απόφαση, συγχρόνως με την έντυπη έκδοση του Δελτίου που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1892, να προχωρήσουμε σε παράλληλη ηλεκτρονική έκδοση προσφέροντας στους ερευνητές και το ευρύτερο κοινό εύκολη πρόσβαση, μέσω του διαδικτύου, στο περιεχόμενο του Δελτίου. Η ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού υλοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). The Christian Archaeological Society (ChAE) is pleased to announce the launch of the online edition of the Deltion of the Christian Archaeological Society (Deltion). The developments in research and scholarly communication have led to the decision to publish an online edition of the Deltion alongside the print edition, which began in 1892. The online edition facilitates access to the content of the Deltion for scholars and the wider public. The electronic publication of the journal is carried out in collaboration with the National Documentation Centre (EKT).
domain
www.deltionchae.org
issn:
1105-5758
is part of
keywords
Christianity, Greece, archaeology, journal, open access, religion
languages
el
resource_key
index-php-deltion-index
subordinate resources
url
http://www.deltionchae.org/index.php/deltion/index

data provenance

27 Oct 2015 18:45:28 UTC
data source: tag:blogger.com,1999:blog-116259103207720939.post-7150152021406876386 (last updated: 06 Sep 2013 12:14:20 UTC)
27 Oct 2015 18:45:28 UTC
metadata document: ancientworldonline.blogspot.com/2012/02/newly-in-open-access-deltion-of.html (last updated: 06 Sep 2013 12:14:20 UTC)
27 Oct 2015 18:45:29 UTC
data source: tag:blogger.com,1999:blog-116259103207720939.post-7150152021406876386 (last updated: 06 Sep 2013 12:14:20 UTC)
27 Oct 2015 18:45:29 UTC
metadata document: ancientworldonline.blogspot.com/2012/02/newly-in-open-access-deltion-of.html (last updated: 06 Sep 2013 12:14:20 UTC)
27 Oct 2015 18:45:29 UTC
wf-motifs#has workflow motif: purl.org/net/wf-motifs#Combine (last updated not indicated)