Οι λιθοτεχνίες πελεκημένου λίθου της νεολιθικής εποχής στην ανατολική και κεντρική Μακεδονία: παράγοντες και συνθήκες διαφοροποίησης Κακαβάκης, Οδυσσέας

this record is part of The AWOL Index

JSON version

description
Εκδηλώσεις αγροτικών δραστηριοτήτων στην τέχνη και στον υλικό πολιτισμό του Βυζαντίου: το παράδειγμα της μελισσοκομίας Γερμανίδου, Σοφία.
domain
phdtheses.ekt.gr
is part of
languages
el
resource_key
eadd-handle-10442-26110
url
http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/26110

data provenance

27 Oct 2015 18:43:37 UTC
data source: tag:blogger.com,1999:blog-116259103207720939.post-5565120553029450732 (last updated: 21 Nov 2012 20:59:30 UTC)
27 Oct 2015 18:43:37 UTC
metadata document: ancientworldonline.blogspot.com/2012/02/greek-dissertations-online-beta.html (last updated: 21 Nov 2012 20:59:30 UTC)