ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 19-20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

this record is part of The AWOL Index

JSON version

description
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 19-20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010. Metaxia Tsipopoulou (ed. ), Documentation, Management and Promotion of Digital Cultural Heritage. Proceedings of the Documentation Seminar, 19-20 February 2010, Athens 2011 (digital edition).
domain
nam.culture.gr
is part of
keywords
Greece, archaeology, cultural heritage, culture, heritage
languages
el
resource_key
images-deam-docs-Praktika-pdf
subordinate resources
url
http://nam.culture.gr/images/deam/docs/Praktika.pdf

data provenance

27 Oct 2015 18:40:16 UTC
data source: tag:blogger.com,1999:blog-116259103207720939.post-3223190710071893022 (last updated: 19 Nov 2012 15:21:18 UTC)
27 Oct 2015 18:40:16 UTC
metadata document: ancientworldonline.blogspot.com/2012/11/documentation-management-and-promotion.html (last updated: 19 Nov 2012 15:21:18 UTC)
27 Oct 2015 18:40:16 UTC
data source: tag:blogger.com,1999:blog-116259103207720939.post-3223190710071893022 (last updated: 19 Nov 2012 15:21:18 UTC)
27 Oct 2015 18:40:16 UTC
metadata document: ancientworldonline.blogspot.com/2012/11/documentation-management-and-promotion.html (last updated: 19 Nov 2012 15:21:18 UTC)
27 Oct 2015 18:40:16 UTC
wf-motifs#has workflow motif: purl.org/net/wf-motifs#Combine (last updated not indicated)