Vol. 19 No. 19/2010

this record is part of The AWOL Index

JSON version

description
Histria antiqua. ISSN: 1331-4270. Časopis Histria antiqua pokrenut je 1995. godine kao godišnja periodična publikacija Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju, Brijuni-Medulin. Ciljevi 1994. utemeljenjog MIC-a za arheologiju bili su: sustavno unaprjeđivanje znanstveno-istraživačke djelatnosti na području arheologije i zaštite spomeničke baštine u Istri; organizacija arheoloških iskapanja i prakse na terenu; očuvanje i predstavljanje starina te promidžba hrvatske arheologije i srodnih disciplina u Europi i šire; povezivanje sa srodnim sveučilišnim i znanstveno-istraživačkim ustanovama u domovini i svijetu. Centar je aktivan i u izložbenoj promidžbi arheološke i povijesne baštine Istre u Hrvatskoj i inozemstvu te u ostvarivanju međunarodnih arheoloških tematskih savjetovanja uz redovito godišnje izdavanje časopisa Histria antiqua. Od 17. prosinca 2009. djeluje kao funkcionalni Centar za arheološka istraživanja Instituta za društvene znanosti Ivo Pilar koji je od 19. sveska (god. 2010. ) i nakladnik časopisa. Archive.
domain
hrcak.srce.hr
issn:
1331-4270
is part of
languages
hr
resource_key
a7f6d9a9924aa0d7c8085dda0652e45bcdcc0d01
url
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=6897

data provenance

27 Oct 2015 18:43:37 UTC
data source: tag:blogger.com,1999:blog-116259103207720939.post-5582879350901980149 (last updated: 27 Aug 2012 16:40:11 UTC)
27 Oct 2015 18:43:37 UTC
metadata document: ancientworldonline.blogspot.com/2012/05/open-access-journal-histria-antiqua.html (last updated: 27 Aug 2012 16:40:11 UTC)