Η Rοδο-Kρητική προέλευση της λατρείας του Ηρακλέους στην Γέλα και τον Ακράγαντα

this record is part of The AWOL Index

JSON version

description
[First posted in AWOL 10 January 2011. Updated 8 October 2014]. Electra. ISSN: 1792-605X.
domain
electra.lis.upatras.gr
issn:
1792-605X
is part of
languages
el
resource_key
index-php-electra-article-view-2180
url
http://electra.lis.upatras.gr/index.php/electra/article/view/2180
volume
-

data provenance

27 Oct 2015 18:49:24 UTC
data source: tag:blogger.com,1999:blog-116259103207720939.post-934772947215190196 (last updated: 08 Oct 2014 18:41:45 UTC)
27 Oct 2015 18:49:24 UTC
metadata document: ancientworldonline.blogspot.com/2011/01/new-open-access-journal-elektra.html (last updated: 08 Oct 2014 18:41:45 UTC)