Studia archaeologica Brunensia

this record is part of The AWOL Index

JSON version

description
Studia archaeologica BrunensiaISSN: 1805-918X (print) ISSN: 2336-4505 (online). Description: Studia archaeologica Brunensia (ISSN 1805-918X) je vědecký recenzovaný časopis, který uveřejňuje příspěvky z oblasti archeologie a příbuzných vědních disciplín (přírodovědných i humanitních), které se zabývají archeologickými prameny, jako jsou např. antropologie, osteologie, archeobotanika, petrografie, religionistika apod. Vychází dvakrát ročně. Navazuje na periodikum Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada archeologická (M), ISSN 1211-6327, které vycházelo v letech 1996-2012 (od r. 1999 také s názvem Studia archaeologica Brunensia). Řada archeologická (M) v roce 1996 navázala na Řadu archeologicko-klasickou (E) SPFFBU, která vycházela od roku 1956 a zahrnovala příspěvky z oblasti pravěké, časně historické, středověké a klasické archeologie, dále klasické filologie a dějin starověku. Description: Studia archaeologica Brunensia is a peer-reviewed journal publishing original scientific papers which are primarily focused on archaeology. The journal also publishes papers from related disciplines (the natural sciences and humanities) which deal with archaeological sources, such as anthropology, osteology, archaeobotany, petrography, and religious studies. It is issued twice a year. The journal Studia archaeologica Brunensia superseded (in 2013) the series Řada archeologická (M) of Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU), which had been published since 1996 and whose subtitle was the same as the present title. The series Řada archeologická (M) followed the previous series Řada archeologicko-klasická (E) SPFFBU, which was published from 1956 and included papers concerning prehistory, early history, medieval period, classical archaeology, classical philology and ancient history. 2014 (Volume 19) 1 22013 (Volume 18) 1 2See the full List of Open Access Journals in Ancient Studies.
domain
digilib.phil.muni.cz
issn:
1805-918X1211-6327
issn (electronic):
2336-4505
keywords
Czech Republic, archaeology, classics, journal, open access
languages
cs
resource_key
handle-11222-digilib-115867
subordinate resources
url
http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/115867

data provenance

27 Oct 2015 18:37:53 UTC
data source: tag:blogger.com,1999:blog-116259103207720939.post-1586613503310876326 (last updated: 23 Mar 2015 14:01:06 UTC)
27 Oct 2015 18:37:53 UTC
metadata document: ancientworldonline.blogspot.com/2015/03/open-access-journal-studia.html (last updated: 23 Mar 2015 14:01:06 UTC)