Μουσείο Μπενάκη

this record is part of The AWOL Index

JSON version

description
Μουσείο Μπενάκη - Benaki Museum Journal. ISSN: 2407-9502. Το Μουσείο Μπενάκη με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της ηλεκτρονικής κυκλοφορίας του ομότιτλου περιοδικού του, το οποίο εκδίδεται σε ετήσια βάση από το 2001. Σήμερα πια το περιοδικό Μουσείο Μπενάκη έχει καθιερωθεί ως ένα διεθνούς επιπέδου επιστημονικό βήμα για αρχαιολόγους, εθνολόγους, ανθρωπολόγους, ιστορικούς, ιστορικούς της τέχνης, μουσειολόγους και ερευνητές πολλών ακόμα ειδικοτήτων. Στην ιστοσελίδα του Μουσείου Μπενάκη σταθερά δημοσιεύονται το εξώφυλλο, τα περιεχόμενα και οι περιλήψεις των μελετών που περιλαμβάνει το εκάστοτε τεύχος. Το 2014 σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το περιοδικό: χάρη στη συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), τα παλαιότερα αλλά και τα επόμενα τεύχη του περιοδικού Μουσείο Μπενάκη, όπως και τα παραρτήματά του θα κυκλοφορούν, παράλληλα με την έντυπη έκδοσή τους, και ηλεκτρονικά προσφέροντας έτσι εύκολη πρόσβαση τόσο στην επιστημονική κοινότητα, όσο και στο ευρύτερο κοινό. The Benaki Museum has great pleasure in announcing that its journal, which has been published on an annual basis since 2001, is now available in electronic form. The journal Mouseio Benaki has established itself at international level as an academic forum for archaeologists, ethnographers, anthropologists, historians, art historians, museologists and researchers in many other disciplines. The Benaki Museum website has regularly contained the cover, list of contents and abstracts of articles for each issue of the periodical. 2014 marks a new era for the journal: thanks to a collaboration with the National Documentation Centre (EKT), past copies as well as forthcoming issues of Mouseio Benaki, together with its supplements, will be published in print and online, thus making it easily accessible to both the academic community and the general public. Vol 9 (2009).
domain
benakijournal.org
issn:
2407-9502
is part of
keywords
Greece, journal, museums, open access
languages
el
resource_key
index-php-benaki-index
subordinate resources
url
http://benakijournal.org/index.php/benaki/index

data provenance

27 Oct 2015 18:40:49 UTC
data source: tag:blogger.com,1999:blog-116259103207720939.post-361773879449358504 (last updated: 09 Feb 2015 18:17:14 UTC)
27 Oct 2015 18:40:49 UTC
metadata document: ancientworldonline.blogspot.com/2015/02/newly-open-access-journal-benaki-museum.html (last updated: 09 Feb 2015 18:17:14 UTC)
27 Oct 2015 18:40:49 UTC
data source: tag:blogger.com,1999:blog-116259103207720939.post-361773879449358504 (last updated: 09 Feb 2015 18:17:14 UTC)
27 Oct 2015 18:40:49 UTC
metadata document: ancientworldonline.blogspot.com/2015/02/newly-open-access-journal-benaki-museum.html (last updated: 09 Feb 2015 18:17:14 UTC)
27 Oct 2015 18:40:49 UTC
wf-motifs#has workflow motif: purl.org/net/wf-motifs#Combine (last updated not indicated)